Čilska salitra

Do industrijskog razvoja proizvodnje umjetnih gnojiva č.s, koju se naziva još i natrijeva salitra, (empirijska formula NaNO3) bila je jedno od važnih dušičnih gnojiva. To je gnojivo ime dobilo po Zemlji u kojoj se nalaze najveća nalazišta (Čile, sušna područja uz obalu Tihog oceana, najviše u pustinji Atacama), gdje se i sada kopa, i otkuda se otprema (kao gnojivo ili za potrebe kem. industrije) zainteresiranim tržištima.

Povezano

Koncentracija

Koncentracija (lat. con – s ili sa, centrum – središte) uz ostalo označava i zgušćivanje neke sastojine koja se ...

Plavi kamen

Plavi kamen (modra galica, vidriol) je kod vinogradara često upotrebljavani naziv za bakrov sulfat, jedno od ...
Novosti