Dekagram

Dekagram je naziv za masu od deset grama (grč. deka = deset i gram, naziv tisućitog dijela pramjere kilograma). Oznaka za dekagram je dag.

Povezano

Vinarstvo

Vinarstvo je  djelatnost pripravljanja i čuvanja vina, o čijoj dugoj povijesti svjedoče ostaci materijalne i pisane

Denzimetri

Denzimetri su naprave kojima se mjeri gustoća kapljevina na načelu kojeg je otkrio grčki fizičar i matematičar ...

Agresivno

Agresivno je u skladu vinarskog rječnika oznaka za vina neugodna okusa, kojeg uz polifenole i kinone, najčešće ...
Novosti