Autohton

Autohton (lat. i grč.), samonikao. U vinogradarstvu često upotrebljavani izraz za označavanje podrijetla neke sorte loze. Npr. žilavka je autohtona sorta Hercegovine, što znači da je na tom prostoru kroz dugo vremensko razdoblje formirana i da je prastanovnik toga kraja. Žlahtina je autohtona sorta vinodolskog i krčkog vinogorja (koja se nalaze u hrvatskoj podregiji Hrvatsko primorje), a crljenak kaštelanski je pak autohtona dalmatinska sorta. Sorte nastaju spontano, tj. bez utjecaja čovjeka (prirodnim križanjem ili mutacijom) ili uz njegovu pomoć (klonskom selekcijom i hibridizacijom). Pojavom gljivičnih bolesti na vinovoj lozi (peronospore i pepelnice) i vrlo opasnog štetnika trsne uši, mnoge su sorte uništene i zauvijek izgubljene.

Do tada su vinogradari podizali nove nasade sadnjom ključića loze koju su imali u starim nasadima ili su te nasade obnavljali grebeničanjem, a nakon propasti od navedenih (i drugih) bolesti i štetnika, počelo se je sa sadnjom cijepova koji su se proizvodili u loznim rasadnicima, pa je velik broj sorata izostavljen i sortiment u znatnoj mjeri izmjenjen. Iako su u ta davna vremena sorte prepoznavane isključivo na temelju izgleda (morfološki), a broj njihovih istoznačnica (sinonima, da se ista sorta naziva različitim imenima) i istoglasnica (homonima, da se istim imenom nazivaju različite sorte) je zasigurno bio velik, vinogradarski stručnjaci su zabilježili kako je prije filokserne zaraze na području Hrvatske bilo između 400 i 500 autohtonih sorata. Danas, kada se sorte prepoznavaju na temelju DNK analiza, i kada su tako dobiveni podaci pouzdani, broj autohtonih sorata u Republici Hrvatskoj (prema tvrdnjama E. Maletića i I. Pejića) sveden je na 130, a glavni genocentri (“rezervati”) u kojima se te sorte nalaze su Dalmacija i Hrvatsko Zagorje, gdje se je (vjerojatno i zbog izolacije od vanjskih utjecaja) najduže zadržao tradicionalni oblik vinogradarstva.

Povezano

Domicijan

Domicijan (Titus Flavius Domitianus, 51-96) rimski car koji je u doba svoje vladavine (u trajanju od 15 godina ...

Oloroso

Oloroso je jedan od dva osnovna tipa specijalnog španjolskog sherry vina (drugi je fino). Oloroso sherry se, ...

Talijanski rizling

Talijanski rizling koji se ponegdje u našoj literaturi naziva  i talijanska graševina, jedan je kod nas od ...
Novosti