Entomologija

Entomologija riječ nastala iz grčkih riječi entomon – kukac i logos – um, u prenesenom smislu znanost), dio je zoologije (i to onog dijela biološke znanosti koja se bavi proučavanjem životinja – prvenstveno kukaca, ali iz skupine člankonožaca još i sa stonogama i paučnjacima). Vinogradare posebno zanima poljoprivredna entomologija, koja je dio fitomedicine čija je zadaća (uz očuvanje zdravlja ljudi i provedbu ekoloških mjera) štititi bilje od kukaca i drugih štetnika, biljnih bolesti i od korova.

Povezano

Bjelančevine

Bjelančevine (proteini) su redoviti sastojci naročito u moštu i mladim vinima. Nose pozitivan električni naboj, pa ...

Bitartarat

Bitartarat je lat. naziv neutralne soli vinske kiseline koja je najčešće sekundarni kalijev tartarat (empirijska ...
Novosti