Entomologija

Entomologija riječ nastala iz grčkih riječi entomon – kukac i logos – um, u prenesenom smislu znanost), dio je zoologije (i to onog dijela biološke znanosti koja se bavi proučavanjem životinja – prvenstveno kukaca, ali iz skupine člankonožaca još i sa stonogama i paučnjacima). Vinogradare posebno zanima poljoprivredna entomologija, koja je dio fitomedicine čija je zadaća (uz očuvanje zdravlja ljudi i provedbu ekoloških mjera) štititi bilje od kukaca i drugih štetnika, biljnih bolesti i od korova.

Povezano

Čepilica

Čepilica naprava za zatvaranje boca. Konstrukcija čepilice ovisi o vrsti čepa (pluto, plastika, silikon, metalni ...

Plinski top

Za razliku od pucanja iz mužara, kojima su vinogradari u kontinentalnim područjima (uz klopotec), tzv. zvučnim ...

Brajda velika crna

Brajda velika crna (rjeđe još i paškinja, što je ponegdje na kvarnerskim otocima istoznačnica za gegić bijeli) ...
Novosti