Dehidrogenaze

Dehidrogenaze su brojni enzimi, od kojih alkohol dehidrogenaza katalizira pretvorbu alkohola u aldehide i ketone. Tako primjerice etanol dehidrogenaza katalizira etanol u acetaldehid, a aldehid dehidrogenaza metabolizira acetaldehid u octenu kiselinu.

Povezano

Ličinka

Ličinka (larva) je jedan od prelaznih stadija u preobrazbi (metamorfozi) kukaca. Ličinke leptira nazivamo ...
Vinopedia

Vinopedia

„Vinopedia“  je pojam nastao spajanjem latinske riječi vino (koju poznaju svi ljudski jezici i koja označava piće ...

Miris

Miris je ugodan osjet što ga čovjek (i životinje) zapaža (registrira) njuhom. Neugodan osjet se naziva vonj, smrad ...
Novosti