CO2

(CO2), kemijski znak za ugljik (IV) oksid (ugljični dioksid).

Povezano

Rak vinove loze

Rak vinove loze je naziv oboljenja vinove loze koje se manifestira tzv. rakastim tvorevinama ispod napuklina kore ...

Bolesti vinove loze

Bolesti vinove loze su sve poremetnje u fiziologiji prehrane loze i svaki gljivični, bakterijski i virusni napadaj,

Liber

Liber (još i Liber Pater) je italsko kultno ime, božanstvo istih osobina kao i bog Oziris. Slavljen u Rimu 17. ...
Novosti