Virusi (lat. otrovi) su uzročnici mnogih bolesti kod životinja i ljudi, te kod bilja pa i kod...

read more