Thompson seedless je u SAD naziv za sultaninu (koju u Engleskoj nazivaju sultana), besjemenu sortu...

read more