Slano - jedan od (bar) četiri osnovna okusa što ga izazivaju ionizirane soli. Različite soli imaju...

read more