Mycoderma vini je naziv gljivice koja uzrokuje bolest vina koju nazivamo vinski cvijet.

read more