Lobesia botrana je znanstveno latinsko ime pepeljastog grozdovog moljca, ranije poznatog po nazivu...

read more