Lobesia botrana

Lobesia botrana je znanstveno latinsko ime pepeljastog grozdovog moljca, ranije poznatog po nazivu Polychrosus botrana.

Povezano

Navojni zatvarač

Navojni zatvarač (pilferproof) je vrsta metalnog zatvarača koji, iako vrlo sigurno i kvalitetno zatvara bocu, još ...

Četvorni hvat

Četvorni hvat (još i kvadratni hvat, oznaka čhv) stara mjerna jedinica za površinu (od 3,59665 m2), koja je nastala

Deci

Deci (lat. riječi decem u značenju deset) njena kratica d je oznaka za desetinu neke osnovne jedinice, npr. metra ...
Novosti