Ketoni su organski spojevi kod kojih je atom ugljika (C) vezan dvostrukom vezom na atom kisika...

read more