Kalcijev tartarat je kalcijeva primarna sol vinske kiseline (empirijska kem. formula CaC8O12H6, a...

read more