Tipično je (VT), oznaka koja približno odgovara opisu pod originalno.

read more