Prespanka

Prespanka je autohtona sorta crnoga grožđa lokalnoga značenja, poznatija pod nazivom ohridsko crno.

Povezano

Kambuša

Kambuša u Hercegovini još i bakamuša, naziv za kultivar alicante bouschet.

Zagorje-Međimurje

Zagorje-Međimurje je jedna od sedam podregija u vinogradarskoj regiji Kontinentalna Hrvatska. Nalazi se na krajnjem

Pošipel

Pošipel je u Međimurju naziv vinske sorte bijelog grožđa koja ima velik broj istoznačnica od kojih se u međimurskom
Novosti