Zlorod

Zlorod je u nekim krajevima Hercegovine istoznačnica za blatinu.

Povezano

Došećeravanje

Došećeravanje što podrazumijeva dodavanje šećera (saharoze) masulju, moštu i vinu je ZOV (NN 96/03., članak 28) ...

Hiperfiltracija

Hiperfiltracija (još zvana i obrnuta reverzna osmoza) je prema mnogima jedno od najvećih otkrića XX. stoljeća. ...

Apopleksija

Apopleksija je naziv pojave naglog sušenja vinove loze kojoj su uzroci fiziološke prirode. Veći broj različitih ...
Novosti