Živežne namirnice

Živežne namirnice ili samo namirnice, je zajednički naziv za različite tvari biljnog i životinjskog podrijetla, koje sadrže za čovjeka potrebne hranjive sastojke, te se koriste neposredno, bez preradbe i doradbe kao jelo ili piće, ili se iz njih, preradbom proizvode jela i pića kojima se čovjek hrani.

Pravilna prehrana podrazumijeva unošenje u organizam (u odgovarajućim razmacima, umjerenim količinama, raznovrsna i higijenski ispravna) jela i pića, da bi se organizmu osigurale neophodne energetske potrebe i mnogobrojne, raznovrsne organske i anorganske tvari koje služe za obavljanje velikog broja životnih funkcija i izgradnju tijela. Nijedno jelo i nijedno piće samo za sebe, (osim mlijeka i to samo za kraće, početno dječje razdoblje) nemože se nazvati hranom, već se tim imenom označava skladan odnos različitih jela i pića.

Prekomjerno unošenje (konzumiranje) jela i pića dovodi do pretilosti, a nedovoljno do gladi. Rezultat takvog nepravilnog načina prehrane očituje se u brojnim poremetnjama i bolestima (avitaminozama ili bolestima izazvanim od patogenih mikrorganizama, koji neishranjeni organizam lakše napadaju. U živežnim namirnicama biljnog podrijetla zastupljene su mnogobrojni hranjivi sastojci (ugljikohidrati, škrob, razni šećeri, bjelančevine, masti, polifenoli, minerali, vitamini itd.), kao i u namirnicama životinjskog podrijetla (gdje se posebno ističu bjelančevine i masti). S obzirom na suvremen način proizvodnje i prometa živežnih namirnica, zakonskim se propisima nastoji to područje nadzirati i usmjeravati. U RH je Odbor za zakonodavstvo zastupničkog doma (još 4. prosinca 1966.) utvrdio pročišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće uporabe (NN 60/92 uključujući izmjene i nadopune objavljene u NN 26/93, 29/94 I 55/96) u koje su svrstani: ambalaža, posuđe, pribor, oprema ili neki drugi predmeti koji u upotrebi dolaze u neposredan dodir sa kožom i sluznicom, te mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost namirnica.

U živežne namirnice se svrstavaju začini, kava, čaj, alkoholna pića, te voda za piće, odnosno voda za proizvodnju jela i pića. Vino je u skladu sa važećim zakonskim propisima svrstano u poljoprivredno-prehrambene proizvode. U cit. Zakonu, posebnim se člancima (od 4 do 14) uređuje ispranost namirnica i predmeta opće upotrebe, od članka 15 do 31 uređeni su postupci nadzora (i nad živežnim namirnicama iz uvoza) s naznakom ovlasti tih ustanova koje obavljaju taj posao. Kaznene odredbe zbog nepoštivanja pojedinih odredaba Zakona razvrstane su na strože (privredni prijestupi) i blaže (prekršaji). Zakonom su utvrđeni rokovi za donošenje novih propisa, ili se potvrđuje valjanost pojedinih Pravilnika koji su ranije donijeti

Povezano

Mutacija

Mutacija je oznaka spontane genetske promjene na spolnim ili na tjelesnim stanicama. Ako se te promjene dogode u ...

Bronzin

Bronzin metalni lončić s poklopcem, u prošlosti izrađivan iz slitine bakra i kositra. Na korčuli (Dalmacija) ...
Novosti