Zaperak

Zaperak je mladica drugog reda izrasla iz ljetnog (zaperkovog) pupa, koji se formira u pazušku lista na ljetorastu. Broj zaperaka i njihova sposobnost da budu više ili manje rodni ovisi o prirodi sorte, klimatskim uvjetima i ampelotehničkim i agrotehničkim zahvatima. Grožđe sa zaperka dospjeva kasnije (ponekad u prvoj dekadi studenog, najčešće oko Martinja), a nerijetko i ne dozori. Naziva se martinjsko grožđe.
Vidi:greš, pabirak, jagurida, paljetkovati, predružak i rozgva.

Povezano

Rendzine

Rendzine su tla nastala na rastresitom vapnenastom, laporastom ili dolomitnom supstratu u klimatski humidnim ...

Čauš

Čauš je naziv vrlo stare (najvjerojatnije iz Turske ili iz Rumunjske k nama donijete) stolne bijele sorte plemenite

Nizozemska

Kad se ovdje (slično kao i u Belgiji) loza ne bi uzgajala u staklenicima, o vinogradarstvu ne bismo imali puno što ...
Novosti