Zaparivanje bačava

Zaparivanje bačava je postupak kojim se nove ili već upotrebljavane drvene bačve osposobljavaju za uporabu u vinarstvu. Zaparivanje novih bačava naziva se još i ovinjavanje. Bačvu koja se zaparuje valja postaviti na dvije gredice vranjem na dole. Pregrijana vodena para (koju se u bačvu uvodi uz pomoć metalne cijevi kroz vranj) iz dužica ispire neželjene sastojke, koji izlaze iz bačve zajedno s kondenziranom vodom. Kad je taj kondenzat bez boje (a tada je u pravilu bez vonja i okusa) zaparivanje je završeno. Da bi se bačva pri tome dobro sterilizirala, obično se zaparivanje prekida kada se dužice bačve zagriju toliko da su s vanjske strane tako vruće da se na njima ne može držati dlan ruke.

Povezano

Karamel

Karamel (španj.), naziv proizvoda koji nastaje prženjem saharoze i drugih šećera. Boja karamela varira od smeđe ...

SAD

SAD u proteklih petnaestak godina (od 1991. do 2005.) zauzimaju četvrto mjesto u svjetskoj proizvodnji vina, dok su

Plajka

Plajka je stari naziv za dalmatinsku sortu crnoga grožđa, plavinu.
Novosti