Zalamanje zaperaka

Zalamanje zaperaka je naziv za jedan od poslova zelene rezidbe kojim se još mladi zaperci (ljetorasti izrasli u pazušku lista) odstranjuju – ručno zalamaju i na taj način potiče rast rodnog ljetorasta, izraslog iz zimskog pupa na dvogodišnjoj rozgvi.

Povezano

Martišćina

Martišćina je daća u vinu koju je kmet u feudalno doba bio dužan predati do martinjdana (11. studenoga).

Kiseline mošta i vina

Kiseline mošta i vina su najvećma organskoga, a manje i anorganskog podrijetla. Svako prirodno vino sadrži preko ...

Vinska klauzula

Vinska klauzula je naziv za odredbu u trgovačkom državnom ugovoru između Austro-Ugarske i Italije koja u razdoblju ...
Novosti