Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) je najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim površinama otoka oko 1970. godine sudjelovala tek s oko 4 do 5%). Svoju čuvenost duguje vremenima, kada su i bijela jako alkoholna i ekstraktom bogata vina bila na visokoj cijeni i kada je, vjerojatno i zbog toga bila nazočnija u sortimentu. Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara v.l. u RH preporučena je na području cijele podregije Srednja i južna Dalmacija. Vino vugava što se sada proizvodi (s oko 12,5%vol. rjeđe 14 kolika je gornja granica zaštitom utvrđena), iako primjerena zahtjevima suvremenoga potrošača, koji preferira manje alkoholna, lagana i kiselkasta vina, u mnogočemu se razlikuje od onog davno opjevanog. Grožđe iz kojega nastaje vrhunsko vino k.z.p. (viška vugava) proizvodi se samo na otoku Visu.
Vidi: viognier Agatarhid, Homer, Hrvatska.

Povezano

Piket

Piket (fr. piquette) je tekućina što se dobije ispiranjem (npr. prevrele komine s vodom). Destilacijom p. dobiju se

Netipična aroma starenja

Netipična aroma starenja  je akronim UTA od njem. naziva Untipyschen Alterungston). Vidi: atipično starenje vina, ...

Ugni blanc

Ugni blanc fr. naziv za tal. bijelu vinsku sortu trebbiano toscano, koju neki zbog mnogih sličnosti, poglavito u ...
Novosti