Vugava

Vugava (još i viškulja i bugava) najpoznatija viška vinska sorta (iako je u ukupnim vinogradarskim površinama otoka oko 1970. godine sudjelovala tek s oko 4 do 5%). Svoju čuvenost duguje vremenima, kada su i bijela jako alkoholna i ekstraktom bogata vina bila na visokoj cijeni i kada je, vjerojatno i zbog toga bila nazočnija u sortimentu.

Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara v.l. u RH preporučena je na području cijele podregije Srednja i južna Dalmacija.Vino vugava što se sada proizvodi (s oko 12,5%vol. rjeđe 14 kolika je gornja granica zaštitom utvrđena), iako primjerena zahtjevima suvremenoga potrošača, koji preferira manje alkoholna, lagana i kiselkasta vina, u mnogočemu se razlikuje od onog davno opjevanog. Grožđe iz kojega nastaje vrhunsko vino k.z.p. (viška vugava) proizvodi se samo na otoku Visu.

Povezano

Acetati

Acetati su soli i esteri octene kiseline.

Petiot

Petiot je naziv patvorenog vina što se proizvodi nalijevanjem zaslađene vode na kom. Zaslađivanje se obavlja ...

Vaza

Vaza je posuda za tekućine i rasute tvari, u arheologiji naziv za sve vrste antičkog posuđa. Vinare najviše ...
Novosti