VT

VT je akronim za pojam vinarska terminologija.
Vidi: vinarski rječnik.

Povezano

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

Vidi: akronim BATF, (Ured za alcohol, duhan i vatreno oružje).

Nijemi mošt

Nijemi mošt (mosto muto, konzervirani mošt) je mošt svježeg grožđa u kojem nije došlo do alkoholnog vrenja, jer je ...

Adsorpcija

Adsorpcija (lat. adsorptio, pripijanje)  je nakupljanje neke tvari (npr. bojila) na graničnoj površini dviju faza ...
Novosti