Vrhunsko vino

Vrhunsko vino je vino s oznakom kontroliranog zemljopsnog podrijetla (k.z.p.) proizvedeno iz grožđa jednog ili više preporučenih kultivara za određeno područje, koje potječe iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja s osobito izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i kemijskim svojstvima značajnim za ekološke uvjete položaja i sorte, odnosno skupine sorata grožđa.

Prema Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) mora biti i odnjegovano i punjeno u boce u vinogorju u kojem se nalazi dotični položaj, a ako se označava s imenom sorte, tada mora biti i proizvedeno od najmanje 85% sorte čije ime nosi. I vrhunsko se vino može proizvoditi od više sorata, ali se one smiju označiti na etiketi samo kada se takvo vino proizvodi iz dviju sorata, time da se navede i njihovo učešće u postocima. Uz odredbe koje se propisuju ZOV-om i cit. Pravilnikom, u pogledu uroda grožđa i sastava vina u proizvodnim vinogradarskim zonama, te koje određuju najmanje i najveće dopuštene količine pojedinih značajnih sastojaka u vinu, pojedine uvjete koje je dužan ispuniti proizvođač da bi stekao pravo i dobio odobrenje za označavanje vina vrhunskim, propisuje ministarstvo poljoprivrede.
Vidi: zone proizvodnje u RH (i odredbe o urodu grožđa i sastavu vina proizvedenim u njima), kemijski sastav vina, (najmanje i najveće dopuštene količine pojedinih značajnih sastojaka u vinima), ekološko vinogradarstvo.

Povezano

Cognac

Cognac (čit. konjak) je rakija od grožđa dobivena destilacijom Charentskog vina u istoimenoj francuskoj pokrajini i

Introdukcija

Introdukcija (lat.), uz ostala značenja i uvedba stranih ili novostvorenih sorata v. l. u sortiment nekog ...

Vinogradarski katastar

Vinogradarski katastar je ustanova u kojoj se na temelju geodetskih izmjera i drugih pokazatelja (npr. boniteta tla
Novosti