Voltić, (Voltiggi) Josip

Voltić, (Voltiggi) Josip (1750.-1825.), leksikograf i jezikoslovac, te prevoditelj s francuskog na latinski jezik dviju knjiga koje su davane župnicima u Slavoniji, kako bi oni iz njih učeći mogli podučavati seljake vinogradarstvu i vinarstvu. U to je doba, sve do odluke Hrv. Sabora na prijedlog Ljudevita Gaja da se službenim proglasi hrvatski, latinski jezik bio službeni jezik u školstvu, administraciji, upravi itd.

Povezano

Ampelograf

Ampelograf je osoba koja se bavi ampelografijom, ampelometrijom i drugim znanstvenim i praktičnim poslovima (poput ...

Kalcijev fitat

Kalcijev fitat je kalcijeva sol fitinske kiseline (C6H12O27P6Ca6) kojom se, slično kao i s kalijevim ferocijanidom ...

Crna pjegavost

Crna pjegavost (ekskorioza ili fomopsis), bolest v. l. koju uzrokuje gljivica Phomopsis viticola napadajući sve ...
Novosti