Voćne rakije

Voćne rakije su proizvodi destilacije alkoholno prevrelih plodova voća i šumskih plodova, tj. masulja voća s ili bez koštica ili prevrelog soka od voća destiliranog na manje od 86 % vol. V.r. mora imati miris i okus svojstven destiliranom voću. Kada se stavlja na tržište kao gotov proizvod mora sadržavati najmanje 37,5 % vol., hlapive tvari (ne ubrajajući etanol i metanol) najmanje 200 g/hl a.a., metanola najviše 1500 g/hl a.a. (osim u slučaju rakija od šljive, mirabel, trešnje, jabuke i kruške (izuzimajući sortu viljamovku-Pyrus communis Williams) koje mogu sadržavati metanola najviše 1200 g/hl a.a. Voćne rakije proizvedene iz koštunjičavog voća mogu sadržavati najviše 10 g/hl a.a. cijanovodične kiseline. U v.r. može biti i plod voća iz kojeg je ona proizvedena (npr. kruške sorte Williams u rakiji viljamovki).
Voćne rakije se proizvode iz koštuničavog voća (šljive-Prunus domestica, trešnje-Prunus avium, višnje-Prunus cerasus, trnine-Prunus spinosus, liči-Litchi shinensis, drenjina-Cornus mas, marelica-Prunus armeniaca, breskve-Prunus persica, rogača-Ceratonia siliqua i dr.), iz jezgričavog voća (jabuke-Malus domestica, dunje-Cydonia oblonga, kruške-Pyrus communis, oskoruša-Sorbus domestica, mušmula-Mespilus germanica, jarebike-Sorbus aocuparia, nara-Punica granatum, gloginja-Crataegus oxyacantha, smokava-Ficus carica i dr.), te bobičastog voća (borovnica-Vaccinium myrtillus, ogrozda-Ribes grossularia, ribiza-Ribes spp., jagoda-Fragaria spp., kupina-Rubus fruticosus, ostrušica-Rubus caesius, malina-Rubus idaeus, duda-Morus spp., brusnica-Vaccinium vitis-idaea, planike-Arbutus unedo, bazge-Sambucus nigra i dr.).
V.r. se moraju označavati tako da ili ispred riječi rakija stoji ime voća iz kojeg je proizvedena (šljivova rakija) ili nazivom takve rakije (šljivovica, trešnjevača, kruškovača i sl.). Ako se proizvode iz više vrsta voća, tada njihovi nazivi moraju biti navedeni opadajućim redom s obzirom na količinu upotrebljenog voća.
Kada se v.r. proizvede samo od voćnog koma, tada je to rakija od voćne komine, pa gotov proizvod na tržištu mora imati oznaku npr. “rakija od komine jabuke” ili sl.
Vidi: jaka alkoholna pića, rakija, rakije od grožđa, specijalne rakije, rakije po posebnim postupcima.

Povezano

Semillon

Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u doba prve obnove ...

Hrvatsko primorje

Hrvatsko primorje je naziv jedne od pet vinogradarskih podregija regije Primorska Hrvatska. Liburnijski dio Istre ...

Specijalne rakije

Specijalne rakije (prema Pravilniku o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima NN 172/04.) su proizvodi dobiveni ...
Novosti