Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom podrijetlu. Pravilnikom o Nacionalnoj listi priznatih kultivara v.l. (NN 159/04) svrstana je među preporučene u Srednjoj i južnoj Dalmaciji. Ima velik broj istoznačnica (žutaja, prejica, vezuljka, maraškina velog zrna i dr.). Ima sposobnost nakupljanja šećera, ali je njen mošt siromašan kiselinama.

Povezano

Refermentacija

Refermentacija znači  nanovo uzavrijeti (fr. rebouillir), spontana je ili dirigirana, (izazvana) pojava kada se ...

Maca

Maca je na otoku Susku istoznačnica za lucanj.
Novosti