Vjedro

Vjedro (još i vedro) posuda, u prošlosti i mjera za tekućine i vino od 56.589 l (sjeti se narodne izreke, koliko vedara na jutro toliko hl na ha,). (Primjerice, ako je urodilo na jutro 100 vjedara, tada je na jutro urodilo (56,589 litara x 100 =) 5.658,9 litara. 1 ha ima (10.000 m2=) 1,737 jutara, pa je prema tome preračunati urod na ha (5658,9 x 1,737 =) 9829,5 litara. Međutim 100 hl je 10.000 litara, a to znači da je citirana narodna izreka približno točna. Razlika između vedara (vjedara) na jutro i hektolitara na hektar iznosi samo 1,705%).
Istoznačnice su vidrovjedrovedricačabarškafkabaospud.
Vidi: akovstare mjerne jedinice.

Povezano

Vakuum filtar

Vakuum filtar je naziv filtar naprave što obavlja separaciju podtlakom. Služi za grubo filtriranje rijetkog vinskog

Aldomaš

Aldomaš (lat. aldomassio) U sjevernim krajevima Hrvatske to je drugi naziv za likov, čin nuđenja vina (ili nekog ...

Odlistavanje ili defolijacija

Odlistavanje ili defolijacija je naziv za jedan od oblika zelene rezidbe (u našem primjeru na vinovoj lozi) kojom ...
Novosti