Vjedro

Vjedro (još i vedro) posuda, u prošlosti i mjera za tekućine i vino od 56.589 l (sjeti se narodne izreke, koliko vedara na jutro toliko hl na ha,). (Primjerice, ako je urodilo na jutro 100 vjedara, tada je na jutro urodilo (56,589 litara x 100 =) 5.658,9 litara. 1 ha ima (10.000 m2=) 1,737 jutara, pa je prema tome preračunati urod na ha (5658,9 x 1,737 =) 9829,5 litara. Međutim 100 hl je 10.000 litara, a to znači da je citirana narodna izreka približno točna. Razlika između vedara (vjedara) na jutro i hektolitara na hektar iznosi samo 1,705%).
Istoznačnice su vidrovjedrovedricačabarškafkabaospud.
Vidi: akovstare mjerne jedinice.

Povezano

Sorbet

Sorbet (tal. sorbetto - šerbet, sladoled, sorbire - srkati) hladan osvježavajući napitak iz sladoleda, voćnog soka ...

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...

Alkoholno vino

Alkoholno vino (VT tj. vinarski termin) je bogato etanolom, pa se još označuje kao jako vino. To je vino nastalo ...
Novosti