Vitolović Viktor

Vinogradarstvo Istre

Vitolović Viktor je(1899.-1976.), autor knjige „Vinogradarstvo Istre” i mnogih drugih radova iz vinogr. i voćarstva. Veći dio svoje aktivnosti poklanja odgoju stručnih kadrova radeći u poljoprivrednim školama (u Križevcima, Poreču, Petrinji) i na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Kao ampelograf, prema Staver M. evidentirao je u Istri 198 sorata vinove loze među kojima 91 autohtonu.

Povezano

Bratkovina

Bratkovina bijela dalmatinska autohtona vinska sorta koja je prema dostupnim zapisima nekada očito bila ...

Metar

Metar (grč. - métron - mjera), oznaka mjerne jedinice m. To je naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih ...

Bakterije vina

Bakterije vina nisu samo uzročnici njegovih bolesti, kako to neupućeni misle, već su neke od njih korisni ...
Novosti