Vitis

Vitis je u sistematizaciji bilja botanički latinski naziv roda čiji je hrvatski naziv loze iz porodice (Familia) lozice (lat. bot. naziv Vitaceae, odnosno ranije korišteni naziv Ampelideae). Rod Vitis razvrstava se u dva podroda. Jedan se naziva Muscadinia (sa tri vrste od kojih je najznačajnija vrsta Muscadinia rotundifolia ili još zvana Vitis rotundifolia, koja se uzgaja na američkom kontinentu kao zobatica ili se njeno grožđe koristi u proizvodnji sokova i vina). Drugi podrod koji se naziva Euvitis (u kojem je do sada registrirano oko 70 vrsta) razvrstava se u tri skupine a to su sjevernoameričke vrste roda loze, istočnoazijske vrste roda loze i euroazijske vrste roda loze (podskupine Euvitis,) roda Vitis.
Vidi: Linnaeus, Carl (Linné)

Povezano

Živahno vino

Živahno vino nije samo vino s nekom količinom slobodnog, otopljenog i vezanog ugljik (IV) oksida (ugljičnog ...

TCA

TCA je akronim (skraćenica višeimenog naziva) kemijske sastavine (2,4,6-trikloranisola) koja se ponekad nalazi u ...

Bačva

Bačva drvena posuda sastavljena od duga i danica, tj. od većeg broja drvenih dijelova koje stežu drveni ili ...
Novosti