Vitica

Vitica je organ na ljetorastu vinove loze, izrastao na koljencu (nodiju), nasuprot pupa (nastao preobrazbom lista). Služi biljci radi prihvaćanja kod penjanja ili puzanja, kako bi se lišće izložilo suncu i svjetlosti (heliotropizam).

Povezano

Sangiovese

Sangiovese je sorta crnog grožđa čiji se naziv povezuje, između ostalog, sa „sanguis Iovis“ (Jupiterova krv). ...

Bergerac

Bergerac je naziv grada (stotinjak kilometara udaljenog od luke Bordeaux) prema kojem su crna (crvena) i bijela ...

Ambalaža

Ambalaža (fr.-emballage) je oznaka za posude, sanduke, kutije, vreće itd. u kojima se roba čuva, skladišti, prevozi
Novosti