Vitamini

Vitamini (lat.) su po svom sastavu raznovrsni organski spojevi prijeko potrebni za održanje čovjekova života i zdravlja (a to vrijedi i za životinje, biljke, pa i neke mikroorganizme). U organizam se unose pravilnom prehranom.

Vino sadrži skoro polovinu od ukupnog broja (oko 30) tvari koje imaju takvu učinkovitost, a koje nazivamo vitaminima (mada većina njih i nisu amini). I zbog bogatstva s v. i zbog ostalih sastojaka, vino, prema objektivnim znanstvenim analizama ima sva obilježja sastavnog dijela zdrave ljudske hrane. Naime, prema jednoj definiciji hrana je mješavina raznih jela i pića, skup različitih, a prijeko potrebnih sastojaka (bjelančevina, uglikohidrata, masti, vitamina, minerala itd.), koji u prikladnoj količini i u dobrom međusobnom odnosu izgrađuju i održavaju tkivo ili služe organizmu kao izvor energije i topline. Koliko je dnevna potreba v. (tih kako neki kažu inicijatora složenih biokemijskih procesa u organizmu) za odrasla čovjeka (prvi broj brojnik), a kolika prosječna količina u jednoj litri vina (drugi broj nazivnik) iskazano u mg, vidi se iz slijedećih podataka: v. B1 2/0,01; v. B2 3/0,1; v. B3 15/0,9; v. B5 10/0,5; v. B6 5/0,3; v. B12 0,001/0,0003; mezoinozitol 1.000/400; folna kis. 0,2/0,5; holin 0,0/0,025; v. H 0,01/0,005;
Vidi: kemijski sastav vina.

Povezano

Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog ...

Vinogradarsko-vinarsko zadrugarstvo

Vinogradarsko-vinarsko zadrugarstvo jednako kao i zadrugarstvo u drugim područjima gospodarske aktivnosti, ...

Čabar

Čabar posuda, mjera i daća kmetska. Naziv potječe od litv. kiberas vjedro, a odgovara mađ. nazivu akov
Novosti