Vitaceae

Vitaceae je latinski botanički naziv porodice (Familie) lozice, kojem pripada rod (Genus) loze (lat. bot. naziv Vitis) čiji podrod (lat. Subgenus) Euvitis obuhvaća tri značajne skupine vrsta i to sjevernoameričke vrste roda loze, istočnoazijku skupinu vrsta i euroazijsku. Euroazijska vrsta plemenita (još i domaća, europska, kulturna) vinova loza, (lat. Vitis vinifera L.) obuhvaća velik broj sorata (kultivara), od kojih je tek. oko 2,5% (ili oko 500) gospodarski značajan.
Vidi: vrsta.

Povezano

Izabela

Izabela stari direktor, nastao 1816. godine križanjem američke loze Vitis labrusca i europske Vitis vinifera. U ...

Benašić, Zvonko

Benašić, Zvonko (1931.-2013.) je autor brojnih knjiga iz vinogradarstva i vinarstva (od kojih spomenimo samo knjige

Prirodni alkohol u vinu

Prirodni alkohol u vinu je oznaka za stvarnu količinu etanola u vinu, i to onu koja je nastala vrenjem šećera ...
Novosti