virologija

Virologija je znanost koja izučava viruse i viroide.

Povezano

Polovnik

Polovnik (fr. piquette, čit. piket, još i kominjak, bevanda) je slaboalkoholni i blago kiseli napitak (još češće ...

Shiraz

Shiraz (čit. širaz) na engl. jezičnom području naziv kultivara kojeg u Francuskoj zovu syrah.

Thompson seedless

Thompson seedless je u SAD naziv za sultaninu (koju u Engleskoj nazivaju sultana), besjemenu sortu na koju (uz ...
Novosti