Viroidi

Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od ribonukleinskih kiselina bez proteinskog omotača. Oko tridesetak puta su manji od najmanjih nukleinskih kiselina u najmanjim virusima. Iako sami nisu genetski sposobni obnavljati se, oni potiču enzime stanice domaćina na njihovo umnažanje i razmnožavanje (što znači da se stvaraju iz proteina domaćina i na štetu domaćina).

Povezano

Hlapiva kiselost

Hlapiva kiselost u vinu se iskazuju u g/l kao octena. U Francuskoj sve kiseline vina, pa tako i hlapive iskazuju ...

Sistemično aktivirana rezistentnost

Sistemično aktivirana rezistentnost je naziv za usmjerenu (kurativnu i preventivnu) zaštitu bilja prema uzoru na ...
Novosti