Vinski krug

Vinski krug je naziv dvomjesečnika, hrvatskog časopisa za vinogradarstvo i vinarstvo koji je počeo izlaziti ožujka 2005. Prema uvodniku glavnog i odgovornog urednika prof. Nikole Miroševića, časopis će donositi edukativne i informativne članke i na taj način pridonositi razvoju proizvodnje. Nakladnik je Golden marketing-tehnička knjiga, Zagreb, a adresa Uredništva 10000 Zagreb, Ljudevita Posavskog 48 (Croatia vino).

Povezano

Predikatna vina

Predikata vina su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima dozrijevanja, ...

Pektini

Pektini su kem. polimeri galakturonske kiseline postrano esterificirani metilnim skupinama. Za vinare je značajno ...
Novosti