Vinogradarski registar

Vinogradarski registar je dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (kako se navodi u Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i obznanilo u NN 121/10, 28.10. 1010.) u kojem su zapisani podaci o proizvođaču, vinogradu i proizvodnji, te izjave o berbi, proizvodnji i o zalihama.<br<Vinogradarski registar prema tom pravilniku vodi i za njega odgovara Agencija (u regionalnim uredima). U registru se evidentiraju brojni važni podaci za svakog proizvođača grožđa koji posjeduje vinograd od najmanje 0,1 ha. Člankom 9., 10. i 11. navedenog Pravilnika navedene su obvezne izjave i rokovi njihove dostave od strane proizvođača, te pod kojim uvjetima se izjave ne podnose (to se odnosi na površine manje od 0,1 ha i za proizvodnju manju od 1.000 L, pod uvjetom da grožđe ili mošt u bilo kojem obliku nije i neće biti stavljen u promet). Valja znati da sve fizičke i pravne osobe, mali proizvođači, punitelji i trgovci – i kada u svoje ime daju drugima prevoziti vino, odnosno pošiljke grožđa i proizvoda od grožđa i vina (ako nisu svrstani u izuzeća navedenim u članku 17) moraju pratiti odgovarajući dokumenti, a ti i drugi podaci se upisuju i u podrumske evidencije.
Danom stupanja na snagu ovog, gore cit. Pravilnika (a to je bilo osmog dana od dana objave u NN) prestao je važiti Pravilnik o vinogradima i vinogradarskom katastru (NN 102/01). Vidi: ZOV, POV.

Povezano

Međunarodna udruga sommeliera

Vidi: Assotiation de la sommellerie internationale (kratica ASI).

Belgija

Belgija nije samo potrošač, već i proizvođač grožđa i vina, u što mnogi, s obzirom na njen zemljopisni položaj, ...
Novosti