Vino od jabuke

Vino od jabuke je  naziv za piće od jabuke.

Povezano

Vinarstvo

Vinarstvo je  djelatnost pripravljanja i čuvanja vina, o čijoj dugoj povijesti svjedoče ostaci materijalne i pisane

Enocijanin

Enocijanin (grč. oinos vino, kianos modro), bojilo grožđa, koje se dobiva ekstrakcijom svježih ili konzerviranih ...

Noah

Noah (još i othello bijeli) jedan je od poznatijih direktno rodećih hibrida (direktora) bijeloga grožđa. Nastao je ...
Novosti