Vinifikatori

Vinifikatori su naprave kojima se ubrzava vrenje i ekstrakcija bojila i drugih sastojaka iz kožice bobice. Zbog toga se gotovo isključivo upotrebljavaju u preradbi crnog grožđa. Rade miješajući mošt ili masulj mehanički, pneumatski ili postupkom recirkulacije mošta odnosno masulja pojačavajući tako difuziju, otapanje i ispiranje. Razaranje staničnih membrana može se ubrzati jačim sulfitiranjem, povećanjem tlaka, dodatkom pektolitičkih enzima, zagrijavanjem (tzv. termovinifikacija) i dr. postupcima. U proizvodnji se koriste razni sustavi koji se međusobno razlikuju načinom rada (kontinuirano ili diskontinuirano), kapacitetom, stupnjem automatizacije itd. Prvi vinifikatori izrađeni su i primijenjeni u praksi u Argentini (P. Casenova 1928.) da bi ih slijedili novi savršeniji (V. Cremaschi 1948., De Franceschi 1955., Padovan, Gianazza, E. Sernagiotto i dr.). Prvi vinifikator domaće proizvodnje „enomaster” konstruirao je Šantek, Miljenko koji je ujedno i autor knjige „Vinifikatori” tiskane 1977.

Povezano

Zone proizvodnje u RH

Svojevrsnom obliku regionalizacije vinogradarstva na području EU prilagodilo se i naše zakonodavstvo, pa je ono ...

Kavčina

Kavčina je među potrošačima vina gotovo nepoznata sorta grožđa iz koje se (u kombinaciji s još nekim sortama) ...

Kuler

Kuler je karamel proizveden iz mošta, koncentriranog mošta ili rektificiranog koncentriranog mošta.
Novosti