Vinifikacija

Vinifikacija je zajednički naziv za skup radnji kojima se grožđe pretvara u vino, dakle preradba grožđa i proizvodnja vina.

Povezano

Mliječno kiselo vrenje

Mliječno kiselo vrenje, za razliku od jabučno-mliječnog vrenja, je aktivnošću bakterija izazvan proces pretvorbe ...

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu (lat. sedere = sjesti), isto što i taloženje krutih čestica u moštu i ...

Gospodarski list

Gospodarski list je najstariji hrvatski stručni časopis iz područja poljoprivredne struke, koji je poticao napredne
Novosti