Vinar

Vinar je naziv za osobu s odgovarajućom školskom i stručnom spremom koja se bavi proizvodnjom i trgovinom vina.
Vidi: podrumar.

Povezano

Modra galica

Modra galica (isto što i plavi kamen, a u Istri još i vidriol), je kod vinogradara češće upotrebljavani naziv za ...

Enoteka

Enoteka (grč.), isto i vinoteka, spremnica za vino. Theke su prostorije u kojima se nešto slaže (poput biblioteke, ...

Vinopedia.hr

Vinopedia je pojam  nastao spajanjem latinske riječi vino (koju poznaju svi ljudski jezici i koja označava ...
Novosti