Vedro

Vedro (još i vjedro) je  posuda, u prošlosti i mjera za tekućine i vino od 56.589 l (sjeti se narodne izreke, koliko vedara na jutro toliko hl na ha,). (Primjerice, ako je urodilo na jutro 100 vjedara, tada je na jutro urodilo (56,589 litara x 100 =) 5.658,9 litara. 1 ha ima (10.000 m2=) 1,737 jutara, pa je prema tome preračunati urod na ha (5658,9 x 1,737 =) 9829,5 litara. Međutim 100 hl je 10.000 litara, a to znači da je citirana narodna izreka približno točna. Razlika između vedara (vjedara) na jutro i hektolitara na hektar iznosi samo 1,705%).
Istoznačnice su vidro, vjedro, vedrica, čabar, škaf, kabao, spud.
Vidi: akov, stare mjerne jedinice.

Povezano

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis)

Međuvrsni križanci roda loze (Vitis) nastali su spontano ili aktivnošću vinogradara selekcionara, koji su križanjem

Manitol

Manitol ili manit je viševaljani alkohol (empirijska formula C6H14O6, racionalna CH2OH CHOH CHOH CHOH CHOH CH2OH) ...

Badacsony

Badacsony je poznato mađ. vinorodno područje uz sjeverozapadnu stranu Blatnog jezera (Balatona) kojega ogromna ...
Novosti