Vaza

Vaza je posuda za tekućine i rasute tvari, u arheologiji naziv za sve vrste antičkog posuđa. Vinare najviše zanimaju amfore (jer se i u pisanim dokumentima spominju kao posude i mjera za vino). U poganskim ritualima pokapanja obavljana su ritualna razbijanja posuda (među kojima i onih u kojima se proizvodilo i čuvalo vino), pa će se, odgovarajućom analizom takvih ulomaka keramike, nadajmo se odgovoriti i na brojna zanimljiva pitanja iz područja vinske kulture.

Povezano

Urea

Urea je naziv umjetnog dušičnog gnojiva u kojem je dušik sadržan u amidnom obliku. Da bi se izbjegli gubici dušika ...

Concord

Concord je u vinogradarstvu SAD-a važna hibridna sorta crnog grožđa, nastala križanjem sjevernoameričke vrste roda ...

Vendler Josip

Vendler Josip(1864.-1910.) bio je učitelj poljodjelstva u Križevcima i u Šibeniku. Radeći na obnovi vinogradarstva ...
Novosti