Vakuum filtar

Vakuum filtar je naziv filtar naprave što obavlja separaciju podtlakom. Služi za grubo filtriranje rijetkog vinskog taloga što zaostane nakon prvog pretoka, odnosno taloga slične gustoće nakon obavljenog taloženja mošta. Za razliku od filtar preše, vakuum filtar radi kontinuirano, jer se na bubnju što se okreće i na kojem se stvara tanak sloj krutih (organskih i neorganskih) čestica, posebnim “nožem”, strgalom, skida i odvaja takva naslaga prije nego dio bubnja ponovo uroni u kupku s rijetkim talogom.

Povezano

Sauternes

Sauternes je vinogradarska regija na obali Garonne (Francuska), poznata u vinarskom svijetu po istoimenim ...
Žlahtina – vinska kraljica Kvarnera

Žlahtina – vinska kraljica Kvarnera

Vinski profesionalci kušali su četrdesetak žlahtina različitih stilova i opisali najvažnije lokalno, autohtono ...

Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno ...
Novosti