Vabac

Vabac je u Vinodolu ne tako davno upotrebljavani, a danas već zaboravljeni naziv za sadnicu vinove loze.

Povezano

Crveni palež lista

Crveni palež lista vinove loze je bolest lišća, koje na početku ima crvenkaste pjege, potom posmeđi i otpadne. Ta ...

Teinturier

Teinturier je fr. naziv za bojadisar (Vdi: alicante bouschet, gamay bojadisar, ancelota, začinak).

Liofilizacija

Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one smrznu te da se ...
Novosti