Uzgojni oblici i sustavi uzgoja vinove loze

Uzgojni oblici i sustavi uzgoja vinove loze temelje na većem broju čimbenika u koje svrstavamo prirodne uvjete (podneblje i tlo), narav sorte (s obzirom na bujnost i otpornost na gljivične bolesti), proizvodnu orijentaciju (primjerice s obzirom na programiranu kvalitetnu kategoriju vina, koje se namjerava proizvoditi i sl.), te planiranu primjenu agrotehnike (od pripreme tla za sadnju i obradbe do zaštite i berbe).

Kao heliofilna biljka, a to znači biljka koja žudi za suncem, i kao povijuša i penjačica, loza je u prošlosti rasla slobodno, a tamo gdje su za to postojali uvjeti, penjala se na krošnje drveća, pa se takav sustav uzgoja u nekim krajevima (primjerice u Portugalu) još i danas provodi. Pojavom bolesti i štetnika i industrijalizacijom vinogradarstva (a to znači primjenom kontinuiranog rada, mehanizacije i općenito znanosti u proizvodnji među koje uz biološke valja ubrojiti i ekonimske), mnogi do tada korišteni postupci u proizvodnji grožđa morali su biti napušteni i zamijenjeni novim i boljim uzgojnim oblicima (rez u glavu, račvasti koji je prethodio lepezi, dvokrak, kordonac i sl.) i sustavima uzgoja, koji najčešće nose ime autora sustava: (Guyot, Sylvoz, Royat, Casenova i sl.) ili kraja gdje su se, pretpostavlja se, najprije primijenili ili udomaćili.

Takvi tradicionalni načini uzgoja v.l. u nekom vinorodnom području, primjerice starohrvatski na Plešivici, istarski u Istri ili dalmatinski (bez naslona na kamenjarima) sačuvani su, jer ili nemaju bolje zamjene u tim uvjetima ili se po inerciji nastavlja raditi na stari način (koji u marketinškom smislu može biti dobro iskorišten). Svaki sustav uzgoja može se dalje razlikovati prema broju rodnih pupova na svakom trsu (ili opterećenju na rod), prema visini na kojoj se formira uzgojni oblik (od niskog na 40 cm do visokog na iznad 150 cm), s obzirom na naslon (sa i bez), odnosno na složenost (jednostavni ili složeni). Investicijski program za podizanje vinograda mora predviđati uzgojni oblik i sustav uzgoja, jer od toga ovisi razmak među redovima i razmak sadnje loze u redu, osiguranje naslona (s obzirom na rokove i njihov oblik) i niz drugih aktivnosti.

Povezano

Marsanne

Marsanne je manje zastupljeni vinski kultivar bijelog grožđa s područja doline Rone (Francuska) čiji se je uzgoj ...

Propanska kiselina

Propanska kiselina je istoznačnica za mliječnu kiselinu. Tu organsku karboksilnu kiselinu čini ugljikovodični lanac
Novosti