Urea

Urea naziv umjetnog dušičnog gnojiva u kojem je dušik sadržan u amidnom obliku. Da bi se izbjegli gubici dušika (u obliku amonijaka-NH3) ishlapljivanjem, unosi se u tlo, a površinski (npr. na zatravljenu površinu) samo neposredno pred kišu. U kombinaciji sa sredstvima za zaštitu, urea se može biljci dodati i folijarno (tj. putem lista-prskanjem), ali valja znati da takva otopina ne smije sadržavati više od 1% tog dušičnog gnojiva čija je koncentracija oko 46%. S obzirom na to da je urea visokokoncentrirano dušično gnojivo koje posredno i zakiseljava tlo, kada se s njom gnoji valja tlu dodati i mljevenog vapnenca, kako bi mu se održala zadovoljavajuća aktualna kiselost. Osim obavljene analize tla (na osnovu koje se određuje količina i vrsta gnojiva) vinogradar će brinuti o dobu gnojidbe, vremenskim prilikama i kulturi koju prihranjuje, pa će se o svemu tome posavjetovati sa stručnom osobom. Naime, uz opisanu ureu, na tržištu se nudi i tekuće gnojivo urea amonij nitrat (UAN-30%), u kojem je polovica ukupnog dušika u amidnom, a druga polovica u amonijskom i nitratnom obliku. Ovo se gnojivo ne smije koristiti u folijarnoj gnojidbi.

Povezano

Kvintal

Kvintal (arp. qinta), naziva se i metrička centa, je oznaka za 100 kg.

Hrvatski sommelier klub

Hrvatski sommelier klub udruga hrvatskih sommeliera, (akronim HSK, fr. naziv koji se smije koristiti samo uz hrv. ...

Sokolić, Ivan

Ivan Sokolić (Novi Vinodolski, 7. veljače 1930. - 28 travnja 2014.) pučku i građansku školu pohađao je u Novom, a ...
Novosti