Urbari

Urbari su su važna vrela za otkrivanje narodnog gospodarstva, za topografiju, statistiku, pravnu i kulturnu povijest uopće, kako tvrdi hrvatski najpoznatiji sakupljač tih dokumenat Radoslav Lopašić, koji ih je sabrao i protumačio, te objavio pred više od 115 godina (Hrvatski urbari 1894.). Šteta je da su od tih pravnih dokumenata mnogi izgubljeni, a da su postojali, zaključuje se iz njihova spominjanja u nekim drugim istoimenim dokumentima kasnijih razdoblja. Izgubljeni su i mnogi registri “kadi su imena kmetov, slobodnjakov i njihovih zemalj i vinogradov popisani.
Uz Urbar modruški iz 1486., Urbar Bosiljeva i druge, sačuvan je i “Urbarium Noviense” (tj. Novog Vinodolskog), u kojem je pod točkom pet (quinto) propisano da “Trsja ali vinograde, ali kakov sad (tj. voćnjak) nima nikor krasti ni zatirati i ko bi se u ljudskom (tj. tuđem) trsju našal, da ima platit pene (kazne) libar šest i škodu (štetu), koju bi učinil još k tomu”. Kmeti su bili dužni vinograde gospodske (tj. vlastelinske) “verno delati i vnožiti kad je potribno trsje nasaditi”, a za to su dobivali hljeb bijelog kruha na dan “a vina ništar”.
Vidi: Vinodolski zakon.

Povezano

Pesticidi

Pesticidi (lat.) su kem. spojevi koji uništavaju uzročnike bolesti i štetnike na kulturnom bilju. Zbog opasnosti da

Limberger

Limberger je kultivar vinove loze za proizvodnju rujnih vina, koji ima velik broj imena (što je jedna od potvrda ...

Pošipel

Pošipel je u Međimurju naziv vinske sorte bijelog grožđa koja ima velik broj istoznačnica od kojih se u međimurskom
Novosti