Urbanovo

SvetiUrban

Urbanovo je naziv vinogradarsko-vinarskog blagdana koji se obilježava na dan Svetog Urbana – 25. svibnja. Na području Hrvatske taj se blagdan slavi u mnogim vinorodnim područjima, među kojima se posebno ističe svetkovina u organizaciji udruge društva vinogradara i vinara “Hortus Croatie” u Štrigovi i Svetom Urbanu (kako se naziva znameniti vinogradarski položaj), te na drugim područjima Međimurja i to ne samo jedan dan, već kroz cijeli tjedan. Godine 2010. Urbanovo se je slavilo od 21. do 30. svibnja brojnim manifestacijama (festivalom pošipela, sajmom vinogradarsko-vinarske opreme, okruglim stolovima (na kojima se je raspravljalo o brojnim aktualnim pitanjima), obilaskom međumurskih vinskih cesta, organizacijom ocjenjivanja vina i dodjelom priznanja i diploma zaslužnima itd., te svetim misama za vinare (u Štrigovi i Sv. Urbanu), danima otvorenih podruma, svečanim skupštinama udruga (vinoradara i vinara i novo osnovane kojoj je zadaća zaštititi međimurske prehrambene autohtone proizvode) i vinskim balom i drugim veselicama.

Povezano

Biblija o vinu, vinogradu i grožđu

Biblija o vinu, vinogradu i grožđu Biblija ili Sveto pismo uz sve poznate atribute, od kojih je temeljni onaj da je

Klaftar

Klaftar (od njem. riječi Klafter), isto što i hvat. Kod nas najčešće oznaka za 4 m3 ogrjevnih cjepanica.

Biljna zaštita

Biljna zaštita je naziv stručnog časopisa hrv. agronomskog društva, sekcije za biljnu zaštitu, (kasnije nazvan ...
Novosti